Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 22

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 22 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22

Bài 1. Đặt tính rồi tính

4185 + 3674

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 22

6325 + 2139

3329 – 1678

6605 – 3479

2345 × 2

1602 × 5

1504 × 2

2217 × 4

1016 × 5

2381 × 3

324 : 3

515 : 5

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. 

Số bị chia

864

Số chia

4

3

5

6

Thương

3052

1310

1401

b.

Số đã cho

796

1237

1098

1159

Gấp 7 lần

Thêm 7 đơn vị

Bài 3: Nối mỗi kết quả với phép tính của kết quả đó:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Tìm a

a × 6 + a = 420

720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3

Bài 5: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 4927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu kg gạo?

Bài 6: Một xe lửa đi trong 4 giờ được 160km. Hỏi:

a. Xe lửa đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu km?

b. Xe lửa đó đi trong 2 giờ 30 phút được bao nhiêu km?

Bài 7: Hiện nay, tuổi con bằng frac{1}{6} tuổi mẹ và bằng frac{1}{7}tuổi bố, mẹ kém bố 5 tuổi. Hỏi khi sinh người con đó thì mẹ bao nhiêu tuổi, bố bao nhiêu tuổi?

Bài 8: Ngày thứ bẩy của tháng tư là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngày thứ bẩy? Là những ngày nào?

Bài 9: Nếu ngày 25 tháng 4 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là:…………….

Bài 10: Nếu ngày cuối thàng tám là ngày thứ bẩy thì tháng đó có mấy ngày thứ bẩy? Đó là những ngày nào?

Bài 11: Vẽ hình tròn tâm I, bán kính 2cm

Vẽ đường kính AB, vẽ bán kính MI sao cho MI vuông góc với AB. Hỏi có mấy góc vuông? là những góc nào?

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình bên có:

a) Các bán kính là: OA, OB, OC, OD.

b) Các bán kính là: OA, OB, OC, OD, IC, ID.

c) Các đường kính là: AB, AM, CD.

d) Các đường kính là: AB, CD

Bài 13: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trong một hình tròn, đường kính bằng bán kính

b) Trong một hình tròn, bán kính bằng đường kính

c) Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau

Bài 14: Hãy vẽ hình tròn có:

a) Tâm O, bán kính 2 cm.

b) Tâm I, đường kính 4cm.

Bài 15: Xem lịch năm nay rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

– Ngày 8 tháng 3 là thứ ………Ngày 30 tháng 4 là thứ ……….

– Ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là thứ ………..

– Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ …………

– Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ …………

– Sinh nhật em là ngày …. tháng …., hôm đó là thứ ……..

Bài 16: Một hình tròn có bán kính là 20m 70cm. Hỏi đường kính của hình tròn đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 17: Để xây phòng học người dự tính cần mua 7500 viên gạch thì đủ. Lần thứ nhất mua 2500 viên gạch, lần thứ hai mua 2500 viên. Hỏi cần mua tiếp bao nhiêu viên gạch nữa thì đủ xây? (giải bằng 2 cách)

Bài 18: Tính nhanh

a . 645 + 372 – 145 + 128

b. 25 x 19 x 4 x 3

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

Số bị chia

864

9156

6550

8406

Số chia

4

3

5

6

Thương

216

3052

1310

1401

b)

Số đã cho

796

1237

1098

1159

Gấp 7 lần

5383

8624

7686

8113

Thêm 7 đơn vị

803

1244

1105

1166

Bài 3: 

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Tìm a

a × 6 + a = 420

a x (6 + 1) = 420

a x 7 = 420

a = 420 : 7

a = 60

720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3

720 : a x ( 3 + 5 ) = 6

720 : a x 8 = 6

a x 8 = 720 : 6

a x 8 = 120

a = 120 : 8

a = 15

Bài 5:

4 xe chở hàng đó chở được tất cả số ki-lô-gam gạo là: 2045 kg × 4=8180 (kg)

Số kg gạo còn lai trên xe là: 8180 – 4927kg = 3253kg

Bài 6

a) Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là: 160 km: 4 = 40 (km)

Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là: 40 x 3 = 120 (km)

b) 30 phút = frac{1}{2} giờ.

Trong nửa giờ ô tô đi được số ki – lô- mét là: 40 : 2 = 20 (km)

Trong 2 giờ o tô đi được số ki – lô – mét là : 40 x 2 = 80 (km)

Trong 2 giờ 30 phút ô tô đi được số ki – lô – mét là:

80 + 20 = 100 (km)

Bài 7: Tuổi con bằng frac{1}{6} tuổi mẹ nên tuổi mẹ gấp tuổi con 6 lần.

Tuổi con bằng frac{1}{7} tuổi bố nên tuổi bố gấp tuổi con 7 lần.

Tuổi bố hơn tuổi mẹ số lần tuổi con là: 7 – 6 = 1 (lần)

Mà bố hơn mẹ 5 tuổi nên tuổi con là: 5 : 1 = 5 (tuổi)

Tuổi mẹ là: 5 x 6 = 36 (tuổi)

Khi sinh con thì mẹ có số tuổi là: 36 – 5 = 31 (tuổi)

Khi sinh con thì bố có số tuổi là: 31 + 5 = 36 (tuổi)

Bài 8: Tháng tư có 4 ngày thứ bẩy là những ngày: mùng 4; 11; 18; 25.

Bài 9: Nếu ngày 25 tháng 4 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là thứ Bảy.

Bài 10: Tháng đó có 5 ngày thứ bẩy là những ngày 31; 24; 17; 10; 3.

Bài 13: S, Đ, Đ

Bài 16: Đổi: 20m 70cm = 270 cm

Đường kính của hình tròn đó là: 270 x 2 = 540 (cm)

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!