Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 16

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 16 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

  • Làm quen với biểu thức.
  • Tính giá trị của biểu thức

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 16

Câu 1. Giá trị của biểu thức 25 x 4 – 10 là:

A. 90

B. 420

C. 76

D. 86

Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7m3dm= ….dm là:

A. 703cm

B. 703dm

C. 730dm

D. 73dm

Câu 3. Giá trị của biểu thức: a – b x c là bao nhiêu biết:

a = 100, b = 50, c = 2

A. 0

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 50 + 5 x ……..= 100

A. 5

B. 2

C. 10

D. 1

Câu 5. Tổng của 60 với tích của 9 và 9 là:

A. 69

B. 78

C. 549

D. 141

Câu 6. Tích của số lớn nhất có 1 chữ số với tổng của 10 và 10 là:

A. 100

B. 29

C. 180

D. 200

Câu 7. Tìm x

a. X + X x 4 = 650

b. x : 4 + 505 = 597

Câu 8. Hãy điền dấu +, – , x, : vào chỗ thích hợp để biểu thức có giá trị đúng:

15 ….. 3…… 7 = 38

15 ….. 3…… 7 = 52

15 ….. 3…… 7 = 19

15 ….. 3…… 7 = 25

Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S

15 x 1 + 9 = 150

10 x 10 + 10 = 110

120 – 10 + 10 = 100

45 x (10 – 5) = 225

Câu 10. Nối biểu thức với giá trị thích hợp:

Bài tập cuối tuần 16 Cánh Diều

Câu 11. Đặt tính rồi tính.

93 x 7

235 x 4

204 : 4

578 : 8

Câu 12. Tính giá trị của biểu thức sau:

212 + 42 : 6

155 x 2 + 150

35 + 6 x 25

Câu 13. Lớp 3A có 35 học sinh, lớp 3B có 40 học sinh. Số học sinh hai lớp được chia vào 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Câu 14. Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 236kg ngô. Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Câu 15. Số cam nhiều hơn số quýt là 14kg. Biết rằng số quýt là 7kg. Hỏi số quýt bằng một phần mấy số cam ?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Giá trị của biểu thức 25 x 4 – 10 là:

A. 90

Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7m3dm= ….dm là:

D. 73dm

Câu 3. Giá trị của biểu thức: a – b x c là bao nhiêu biết:

a = 100, b = 50, c = 2

A. 0

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 50 + 5 x ……..= 100

C. 10

Câu 5. Tổng của 60 với tích của 9 và 9 là:

D. 141

Câu 6. Tích của số lớn nhất có 1 chữ số với tổng của 10 và 10 là:

C. 180

Câu 7. Tìm x

a. X + X x 4 = 650

X x 5 = 650

X = 650 : 5

X = 130

b. x : 4 + 505 = 597

x : 4 = 597 – 505

x : 4 = 92

x = 92 x 4

x = 368

Câu 8. Hãy điền dấu +, – , x, : vào chỗ thích hợp để biểu thức có giá trị đúng:

15 x 3 – 7 = 38

15 x 3 + 7 = 52

15 – 3 + 7 = 19

15 + 3 + 7 = 25

Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S

15 x 1 + 9 = 150 S

10 x 10 + 10 = 110 Đ

120 – 10 + 10 = 100 S

45 x (10 – 5) = 225 Đ

Câu 10. Nối biểu thức với giá trị thích hợp:

Bài tập cuối tuần 16 Cánh Diều

Câu 11. Học sinh tự đặt tính rồi tính.

93 x 7 = 651

235 x 4 = 940

204 : 4 = 51

578 : 8 = 72 (dư 2)

Câu 12. Tính giá trị của biểu thức sau:

212 + 42 : 6

= 212 + 7

= 219

155 x 2 + 150

= 310 + 150

= 460

35 + 6 x 25

= 35 + 150

= 185

Câu 13. 

Bài giải:

Cả hai lớp có số học sinh là:

35 + 40 = 75 (học sinh)

Mỗi nhóm có số học sinh là:

75 : 5 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học sinh

Câu 14.

Bài giải:

Thửa ruộng thứ hai thu hoạch được số thóc là:

236 x 2 =472 (kg)

Cả hai thửa ruộng thu hoạch được số ngô là:

236 + 472 = 708 (kg)

Đáp số: 708kg ngô

Câu 15.

Bài giải:

Có số cam có là:

14 + 7 = 21 (kg)

Ta có: 21 : 7 = 3

Vậy số quýt bằng 1/3 số cam

Đáp số: 1/3

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!