Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 15

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 15 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

  • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
  • Giới thiệu bảng nhân, bảng chia

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 15

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu

Bài 1

a) 108 : y = 6 Vậy y = ?

a. 648

b. 18

c. 16

b) x : 9 = 72 Vậy x = ?

a. 8

b. 81

c. 648

Bài 2

a) frac{1}{9}của 189g là:

a. 21

b. 180g

c. 21 g

b) frac{1}{4}giờ là bao nhiêu phút?

a. 4 phút

b. 15 phút

c. 60 phút

c) Khoanh vào frac{1}{3} số cái kẹo:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 3

Vẽ kim đồng hồ tương ứng:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Điền Đúng Sai

 45 + 135 x 2

a) 45 + 135 x 2 = 180 x 2

= 360

b) 45 + 135 x 2 = 45 + 270

= 315

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

802 : 5

711 : 6

382 : 9

319 × 2

Bài 2: Tính:

111kg× 6 – 6kg

7m x 4 – 20dm

600kg : 2 – 63kg

 Bài 3: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1000g ….. .. 125g × 8

235dam × 2 ……..

636hm : 6 ……… 107hm

100m : 4 ………20m

1kg ……… 345g + 655g

250cm × 2 ………..5m

Bài 4: Có 250 kg gạo đóng vào 6 túi như nhau. Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki – lo – gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo?

Bài 5: Một quyển truyện có 312 trang, anh Minh đã đọc frac{1}{3}số trang. Hỏi anh Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu

Bài 1

a) 108 : y = 6 Vậy y = ?

b. 18

b) x : 9 = 72 Vậy x = ?

c. 648

Bài 2

a) frac{1}{9}của 189g là:

c. 21 g

b) frac{1}{4}giờ là bao nhiêu phút?

b. 15 phút

c) Khoanh vào số cái kẹo:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 3

Vẽ kim đồng hồ tương ứng:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Điền Đúng Sai

45 + 135 x 2

a) 45 + 135 x 2 = 180 x 2

= 360 S

b) 45 + 135 x 2 = 45 + 270

= 315 Đ

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

802 : 5 = 160 (dư 2)

711 : 6 = 118 (dư 3)

382 : 9 = 42 (dư 4)

319 × 2 = 638

Bài 2: Tính:

111kg × 6 – 6kg

7m x 4 – 20dm

600kg : 2 – 63kg

Bài 3: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

1000g = 125g × 8

235dam × 2 > 429m

636hm : 6 < 107hm

100m : 4 < 20m

1kg = 345g + 655g

250cm × 2 = 5m

Bài 4: Có 250 kg gạo đóng vào 6 túi như nhau. Hỏi mỗi túi chứa bao nhiêu ki – lo – gam gạo và còn thừa bao nhiêu gạo?

Bài giải

Ta có: 250 : 6 = 41 (dư 4)

Vậy mỗi túi chứa 41kg gạo và còn thừa 4 kg gạo

Bài 5: Một quyển truyện có 312 trang, anh Minh đã đọc frac{1}{3}số trang. Hỏi anh Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

Bài giải

Minh đã đọc số trang sách là:

312 : 3 = 104 (trang)

Minh còn phải đọc số trang nữa là:

312 – 104 = 208 (trang)

Đáp số: 208 trang

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Monica liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!