Lớp 3

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 14

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 14 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Nội dung bài học

  • Bảng chia 9
  • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 14

Bài 1: Khoanh vào đáp án đúng

a) 392 : 7 + 132 = ?

A. 180

B. 188

b) 143 + 72 x 5 = ?

A. 494

B. 503

c) 306 : (99 – 97) = ?

A. 153

B. 27

d) (504 – 32) : 8 = ?

A. 59

B. 500

Bài 2: Dùng cân để cân các đồ vật sau

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Bài 3: Tô màu frac{1}{9} số ô của mỗi hình sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

Bài 4: Khoanh vào đáp án đúng:

1. Cô Lan có 1kg đường, cô dùng làm bánh hết 400g, số đường còn lại được chia đều vào 3 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi nhỏ có bao nhiêu đường?

A. 200g

B. 2kg

C. 300g

D. 400g

2. Số bị chia là 54, thương là 9, hỏi số chia là bao nhiêu?

A. 486

B. 6

C. 7

D. 8

3. 3 là số dư của phép tính nào sau đây?

A. 84 : 3

B. 81 : 9

C. 84: 9

D. 85: 3

4. Câu nào sau đây đúng?

A. Phép chia nào cũng có số dư.

B. Số chia luôn nhỏ hơn số dư.

C. Số dư luôn nhỏ hơn hoặc bằng số chia.

D. Số dư luôn luôn nhỏ hơn số chia.

5. Trong rổ có 9 quả trứng gà, số trứng vịt nhiều gấp 3 lần số trứng gà. Hỏi số trứng vịt hơn số trứng gà bao nhiêu quả?

A. 3 lần

B. 18 lần

C. 12 quả

D. 18 quả

II. Tự luận

Bài 1: Tính

a) 76 : 3 = … (dư : … )

c) 70 : 6 = … (dư : … )

b) 96 : 5 = … (dư : … )

d) 92 : 7 = … (dư : … )

Bài 2: Tìm x (theo mẫu )

x : 9 = 7 (dư 1)

x = 9 x 7 + 1

x = 64

x : 5 = 9 (dư 2)

x : 6 = 9 (dư 5)

x : 8 = 4 (dư 1)

Bài 3: Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bác bán frac{1}{9}số cam, số còn lại bác bán ở chợ. Hỏi bác đã bán bao nhiêu quả cam ở chợ?

Bài 4: Có 65m vải, may 1 bộ quần áo hết 3m. Hỏi may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Bài 5: Tìm tất cả các số có 3 chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 6

Bài 6: Có 9 bạn đến chơi nhà Hồng. Hồng đem ra một số kẹo mời các bạn. Nếu mỗi người ăn 5 cái thì còn thừa 3 cái. Hỏi Hồng mang ra tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14

I. Trắc nghiệm:

Bài 1: a. B; b. B; c. A; d. A

Bài 2:

Bài 3: Tô màu số ô của mỗi hình sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 Cánh Diều

II. Tự luận

Bài 1: Tính

a) 76 : 3 = 25 (dư 1)

c) 70 : 6 = 11 (dư 4)

b) 96 : 5 = 19 (dư 1)

d) 92 : 7 = 13 (dư 1)

Bài 2

x : 5 = 9 (dư 2)

x = 9 x 5 + 2

x = 45 + 2

x = 47

x : 6 = 9 (dư 5)

x = 6 x 9 + 5

x= 54 + 5

x = 59

x : 8 = 4 (dư 1)

x = 8 x 4 + 1

x = 32 + 1

x = 33

Bài 3

Bài giải

Dọc đường bác đã bán số cam là:

207 : 9 = 23 (quả)

Bác đã bán số cam ở chợ là:

207 – 23 = 184 (quả)

Đáp số: 184 quả cam

Bài 4

Bài giải

Ta có: 65 : 3 = 21 (dư 2)

Vậy may được nhiều nhất 21 bộ quần áo và còn thừa 2m vải

Đáp số: 21 bộ quần áo và thừa 2m vải

Bài 5:

Bài giải

Các số đó là: 123, 132, 213, 231, 312, 321, 600, 240, 204, 420, 402, 510, 501, 105, 150, 303, 330

Bài 6: 

Bài giải

Hồng mang ra tất cả số kẹo là:

9 x 5 + 3 = 48 (cái)

Đáp số: 48 cái kẹo

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giáo dục Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!