Trắc nghiệm ôn tập

As a child, i didnt like to help my mother ____ the dishwasher

Câu hỏi:

As a child, i didn’t like to help my mother ____ the dishwasher

A.
empty

B.
clean out

C.
erase

D.
delete

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: As a child, i didnt like to help my mother ____ the dishwasher

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: As a child, i didnt like to help my mother ____ the dishwasher

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!