Trắc nghiệm ôn tập

aa x aa

Câu hỏi:

Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con gồm toàn cá thể có kiểu hình lặn?

A.
\({\rm{aa}} \times {\rm{aa}}\)

B.
\(Aa \times {\rm{aa}}\)

C.
\(Aa \times Aa\)

D.
\(AA \times {\rm{aa}}\)

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: aa x aa

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: aa x aa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!