Giải bài tập

A. Phonetics – trang 31 – Unit 4 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Just kidding. I’m using the back door. It isn’t locked

A. Phonetics – trang 31 – Unit 4.Life In The Past – Cuộc Sống Ngày Xưa: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner; Just kidding. I’m using the back door. It isn’t locked…
Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè..

1. Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.
Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.

1. –  Don’t you see the sign?

Bạn đang xem: A. Phonetics – trang 31 – Unit 4 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Just kidding. I’m using the back door. It isn’t locked

–  Yes, I do, but what does it mean?

–  It means you mustn’t walk on the grass.

2. –  You don’t have the key, do you?

–  No, I don’t. I’m going to climb through the window.

–  Are you really?

– Just kidding. I’m using the back door. It isn’t locked.

3. – I’ve just come back from Scotland.

–  Wow… Did you visit Edinburgh?

–  Yes, I did, and I spent a whole day on the Royal Mile.

–  I do wish I could visit it one day.

Key –

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

[toggle title=”Xem thêm A. Phonetics – trang 31 – Unit 4 SBT Anh lớp 9 thí điểm: Just kidding. I’m using the back door. It isn’t locked” state=”close”]A. Phonetics – trang 31 – Unit 4.Life In The Past – Cuộc Sống Ngày Xưa: Sách bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm. Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner; Just kidding. I’m using the back door. It isn’t locked…
Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè..

1. Circle the underlined auxiliary verbs if they are stressed. Then practise saying the conversations with a partner.
Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.

1. –  Don’t you see the sign?

–  Yes, I do, but what does it mean?

–  It means you mustn’t walk on the grass.

2. –  You don’t have the key, do you?

–  No, I don’t. I’m going to climb through the window.

–  Are you really?

– Just kidding. I’m using the back door. It isn’t locked.

3. – I’ve just come back from Scotland.

–  Wow… Did you visit Edinburgh?

–  Yes, I did, and I spent a whole day on the Royal Mile.

–  I do wish I could visit it one day.

Key –

[/toggle]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!